Naše služby

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kokocky.sk je spoločnosť:

PRACOVNE ODEVY
M.Rázusa 3
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO: 44454121
DIČ: 2022716652


1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.kokocy.sk  Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky podané prostredníctvom stránky www.kokocky.sk sú záväzné 

1.3 Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom.

2 Dodanie tovaru
2.1 Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe Vašej objednávky  za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

2.2 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, máte právo spísať pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne nás o tejto skutočnosti  informovať.

2.3 Vy ako objednávateľ sa taktiež zaväzujete prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

2.4 Tovar objednaný cez internetovú stránku www.kokocky. dodávame v lehote 2-3 dní. V prípade, že doba dodania tovaru bude dlhšia, budeme o tom zákazníka informovať.

3 Poplatky za poštovné a balné
3.1 Tovar Vám bude droručený prostredníctvom kuriérskej služby UPC s poštovným a balným vo výške 5 EUR.

4 Platobné podmienky
4.1 Za objednaný tovar cez www.kokocky.sk môžte zaplatiť prostredníctvom:
zálohovej faktúry - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje a uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.)
dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky

4.2 Platby za Objednávky sa prijímajú centrálne na účet Prevádzkovateľa vedený v Tatrabanke, č.ú.: 2621787976/1100.

4.3 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

5 Výmena tovaru
5.1 Pokiaľ nie ste so zakúpeným tovarom spokojný, jednoducho nám ho do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky zašlite späť na našu adresu. Tovar bude vymenený po vzájomnej dohode. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý, a schopný ďalšieho predaja a to so všetkými listinami (ako je faktúra, doklad o prevzatí tovaru, záručný list a iné). Výmena sa vzťahuje na veľkosť. Každý prípad sa budeme snažiť vybaviť k Vašej úplnej spokojnosti. Náklady na výmenu tovaru si hradíte Vy.

6 Vrátenie tovaru

6.1.Všetok tovar zakúpený v našom internetovom obchode www.kokocky.sk, môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar však nesmie byť poškodený alebo zjavne používaný. Tovar je potrebné doručiť do 14 dní na našu adresu spolu s kópiou faktúry a krátkym sprievodným listom, v ktorom bude uvedené aj číslo účtu pre spätný prevod peňazí. Tovar pošlite ako balík alebo list s doporučenou zásielkou, určite nie na dobierku. Zásielka zaslaná na dobierku nebude z našej strany prebraná, a teda sa Vám vráti nazad.

6 Záručné podmienky
6.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

Ak chcete tovar reklamovať, je lepšie, ak nám vopred napíšete e-mail na www.info@pracovneodevy.com

6.2 Reklamovaný tovar nám potom v nepoškodenom stave zašlite spolu s krátkym sprievodným listom o závade alebo požadovanej výmene tovaru a priložte kópiu faktúry a doklad o zaplatení. Tovar posielajte doporučene ako balík alebo list  na adresu prevádzky:

PRACOVNÉ ODEVY com s r.o.
Hurbanová 56
911 01 Trenčín

Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku. Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme hneď kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie. Ak Vašu reklamáciu uznáme:

6.3 Za dôvod reklamácie neuznávame:

a) na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
b) na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
c) na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, ošetrovaním a údržbou tovaru, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
d) na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
e) na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
f) vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
g) vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám
h) na výmenu tovaru za iný tovar (ak bol tovar poškodený a reklamácia uznaná tovar Vám vymeníme za rovnaký tovar)
i) na výmenu farby tovaru uvedenej na objednávke za inú farbu tovaru

6.4 Reklamovaný tovar musí odpovedať hygienickým požiadavkám, musí byť čistý (nesmie byť špinavý, mokrý, zapáchajúci, ... )

6.5 Spôsoby vybavenia reklamácie môžu byť nasledovné: oprava, výmena tovaru za nový t tovar (rovnaký druh tovaru ako bol reklamovaný), zamietnutie reklamácie.

6.6.Reklamácie, ktoré nebudú spĺňať všetky požadované pravidlá, budú automaticky zamietnuté.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v informačnom systéme a budú spracúvané na marketingové účely spoločnosti. Budú použité výlučne členom pre firemné účely a v súlade so zákonom NR SR č.428/2002 Zb. O ochrane osobných údajov. Podľa paragrafu 20 ods. 3 uvedeného zákona ste oprávnený písomne namietať voči ďalšiemu spracovaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku. Samozrejme máte právo požiadať o zmenu osobných údajov tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť.

Klikni a nakupuj tričká, mikiny, šiltovky novej originálnej značky KOKOCKY ® Dobré Tričko

Anketa

Páčia sa Vám naše kokockaté tričká?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info